facebook

Roczny program

Dla rodziców » Roczny program

PLAN ROCZNY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„WESOŁY BRZDĄC”

Temat: GRAMY W ZIELONE

Zadanie: Wdrażanie treści ekologicznych w działania dydaktyczno wychowawcze.

Zadania priorytetowe:

 • obcowanie z przyrodą i poznawanie jej na drodze doświadczeń,
 • uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska,
 • poznanie sposobów ochrony środowiska,
 • współudział rodziców w edukacji ekologicznej.

Cele:

 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku;
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą. Uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe;
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody;
 • rozumienie znaczenia czystego środowiska dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt;
 • wdrażanie do oszczędzania naturalnych zasobów ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności, wyrabianie przekonania, że żywność nie zawsze jest zdrowa, wyrabianie umiejętności właściwego jej wyboru;
 • uświadomienie dzieciom problemu opakowań, świadomy ich wybór,
 • kształtowania umiejętności przekazywania przez dzieci wiadomości i wyrażania uczuć w różnorodnych formach ekspresji (językowej, graficznej, ruchowej),
 • upowszechnianie wartości proekologicznych wśród dzieci i rodziców.
 • uświadomienie, dlaczego woda odgrywa tak ważną rolę w życiu człowieka i świata przyrody,
 • poznanie niektórych przyczyn zanieczyszczania wody,
 • zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z nieodpowiednią eksploatacją wody i jej  zanieczyszczeniem,
 • wskazywanie sposobów oszczędnego gospodarowania wodą, - kształcenie nawyku oszczędnego gospodarowania wodą

 

Główne zagadnienia do realizacji zgodnie z tematem rocznym

 

Sposoby i środki realizacji

Termin

„Gram w zielone” – święto przedszkolaka – Dzień kreatywności twórczej w ogrodzie. Wrzesień
Opracowanie Kodeksu Ekologa – nabywanie właściwego stosunku do świata roślin i zwierząt Wrzesień – wszystkie grupy
„Od nasionka do roślinki” – stworzenie grupowych ogródków „skrzynkowych” w ogrodzie. marzec – maj – wszystkie grupy
„Smacznie i zdrowo” – cykliczne zajęcia kulinarne, (raz w miesiącu). przez cały rok

„Jesień idzie – zatrzymaj te chwile” – stworzenie zielników w grupach.

 • Wystawa plonów jesiennych, wzbogacanie kącików przyrody
Październik(zielnik – starsze grupy)
„Kupuj odpowiedzialnie” – zajęcia metodami warsztatowymi, podczas których zastanawiamy się jak robić zakupy z głową, czyli co i jak kupować, aby nie zostać posiadaczem całej masy zbędnych, szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia rzeczy. Dzieci dowiedzą się na co zwracać uwagę podczas zakupów, dowiedzą się, w jakim opakowaniu najlepiej wybrać produkt sukcesywnie w ciągu roku

„Każdy przedszkolak o tym wie, że zakupy w ekologicznej torbie nosi się” - zabawy tematyczne utrwalające wiadomości na temat rodzajów opakowań, korzystanie z toreb ekologicznych w kącikach zainteresowań np. sklepiku.

„Torba w kwiatki na Dzień Matki”- Podczas zajęć dzieci zastanowią się w czym najlepiej przynosić zakupy ze sklepu. Porównają kilka różnych toreb po względem surowca z którego zostały zrobione, trwałości, estetyki, wygody, ceny i wpływu na środowisko. Okazuje się, że nieodzownym elementem ekologicznych zakupów jest trwała, lekka, wielorazowa torba na przykład najlepiej bawełniana lub lniana. - wykonanie prezentu z okazji święta Mamy i Taty.

dopasowane do tematów kompleksowych

 

 

maj

„Góra śmieci rośnie i rośnie” - Zajęcia ukazują problem śmieci, jako efekt nadmiernej konsumpcji oraz ukazują możliwości przeciwdziałania problemowi . dopasowane do tematów kompleksowych

„Po co komu woda?” Wskazanie dzieciom znaczenia wody dla życia człowieka i innych organizmów. Za pomocą zabawy i doświadczeń ukazanie dzieciom potrzeby oszczędzania wody. Dzieci dowiedzą się o problemie zanieczyszczenia wody i jego konsekwencjach dla przyrody.

 • dyżury w łazienkach „Patrol w trosce o wodę”.
 • obchody „Światowego Dnia Wody”
 • „Wędrówka kropli wody” – dyskusja dydaktyczna zainspirowana opowiadaniem: „Jak zając Szaraczek zaprzyjaźnił się ze źródełkiem” – zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie, zabawy badawcze i doświadczenia.
marzec 2018
„Dlaczego warto być przyjacielem drzew?” Zajęcia mające na celu zapoznanie dzieci z elementami budowy drzewa. Ukazanie dzieciom, że drzewa stanowiąc fabryki tlenu, są niezbędne dla życia człowieka i innych organizmów. Zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony drzew będących schronieniem dla wielu zwierząt oraz wskazanie zachowań, których należy unikać ze względu na dobro drzew. jesień wiosna
„Czyste powietrze wokół nas” – realizacja programu antynikotynowego. Luty
„Dobre rady na odpady”- cykl zajęć, propagowanie działań na rzecz segregacji odpadów. Segregacja odpadów w przedszkolu, stosowanie kolorowych pojemników, zbiórka makulatury, baterii. Wykonanie „Śmieciowego potwora”. kwiecień
„Co z tym śmieciem?” – wykorzystanie materiałów wtórnych na zajęciach plastyczno – technicznych w celu zwrócenia uwagi dzieci na możliwość wykorzystania odpadów. październik – we wszystkich grupach
„Zielony kolor natury” - organizowanie spotkań teatralnych w wykonaniu poszczególnych grup - prezentacja przedstawień, inscenizacji, improwizacji, montaży słowno – muzycznych o treściach zdrowotnych, przyrodniczych, ekologicznych wg harmonogramu
„Marsz ekologiczny” kwiecień 2018
Udział w akcjach mających na celu budzenie empatii i opiekuńczego stosunku do zwierząt, np. Zbiórka karmy dla czworonogów ze schroniska, Dokarmiamy zwierzęta zimą –akcja. Wieszamy karmniki! październik styczeń - luty
Doposażenie kącików tematycznych w nowe materiały oraz pomoce dydaktyczne pozwalające na swobodne zabawy badawcze: techniczne, przyrodnicze itp. zadania dla nauczyciela i dyrektora
Nawiązanie współpracy z nadleśnictwem, spotkania z leśnikiem w przedszkolu, w lesie zadania dla nauczyciela i dyrektora


Temat: „  SAVOIR – VIVRE – DOBRE MANIERY”

Zadanie: Podnoszenie poziomu kultury osobistej dzieci wieku przedszkolnym.

Cele:

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

 • uwrażliwienie na takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość,
 • dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych,
 • kulturalne zwracanie się do innych, używanie zwrotów grzecznościowych,
 • wzrost poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
 • wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, a także dostrzeganie ich u innych,
 • prawidłowe i kulturalne zachowywanie się przy stole i w miejscach publicznych, kościele.

 

Główne zagadnienia do realizacji zgodnie z tematem rocznym


Sposoby i środki realizacji

Termin i odpowiedzialni

Co to takiego jest savoir vivre?
 • wszystkie grupy
 • realizowane cyklicznie: temat kompleksowy realizowany kwartalnie.
„Dzień życzliwości” – o tytuł mistrza dobrych manier.
„Jak cię widzą tak cię cenią, czyli sztuka prezentacji” - (magiczna moc uśmiechu, odpowiedni strój na różne okazje, mowa ciała, gesty zakazane)
„Umiejętnie jeść to sztuka” (zachowanie przy stole, tajemnice sztućców, serwetek, jak usiąść, kiedy zacząć, jak skończyć)
„Ważne cechy człowieka dobrze wychowanego„ - (uprzejmym być, prawdomówność, jak traktować przyjaciół, schludność, grzeczność w rodzinie, samochodowa dyplomacja)
„Magiczne klucze dobrego zachowania” - (proszę, dziękuję, przepraszam- kiedy, jak, dlaczego?)
Dobre maniery na przyjęciu (składanie życzeń, wręczanie prezentów, kwiatów)
Jak się zachować w miejscach publicznych (winda, autobus, tramwaj, kino)
Kulinarny savoir vivre- wydajemy przyjęcie od podszewki (jak zapraszać, wykonać zaproszenie, podjąć gości, wystrój stołu)
Savoir vivre w przedszkolu (zachowanie wobec nauczycieli i kolegów)
"Umiem wiele zrobić sam”: nakrywam do stołu, poprawnie posługuję się sztućcami, znam i stosuje zasady kultury obowiązujące przy stole, potrafię przygotować przyjęcie: nakryć stół, przygotować poczęstunek.
„Przyjmujemy gości” – zajęcia warsztatowe między grupowe. Wspólne zorganizowanie przyjęcia dla swoich kolegów.
„Idziemy w gości” – przygotowanie prezentu.


Data zatwierdzenia 28.08.2017r.