facebook

Rekrutacja

KOMUNIKAT W SPRAWIE E-REKREUTACJI


Szanowni Państwo,


w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników szkół i przedszkoli uprzejmie informujemy, że rekrutacja nie zostaje przerwana i trwa nadal:

  1. wniosek można nadal składać z wykorzystaniem profilu zaufanego, 
  2. każdy wniosek jest weryfikowany w systemie. W razie braku kompletności dokumentów, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie pod podane przez Państwa na poczet rekrutacji numery telefonów, 
  3. można także donieść dokumenty w wersji papierowej do placówek, w których zostały wyznaczone miejsca do umieszczania wniosków:

a) ZSP Borzecin – wejście główne do szkoły, skrzynka;

b) SP Stare Babice - wejście główne, wrzutnia na listy;

c) SP Koczargi – wejście główne skrzynka;

d) SP Zielonki Parcela – wejście główne – przedsionek, skrzynka,

e) Przedszkole Blizne Jasińskiego – przedsionek, skrzynka na wnioski,

f) Przedszkole Stare Babice – przedsionek, skrzynka na wnioski.

  • Przedszkole Słoneczny Domek – tylko po umówieniu telefonicznym, nr tel. 509794456, 
  • Przedszkole Niepubliczne Jeżyk – skrzynka pocztowa i informacja telefoniczna o złożeniu wniosku nr tel. 692438111. 

W placówkach zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku, dezynfekcja.


W pozostałych placówkach niepublicznych w sprawie składania wniosków informacje udzielane są telefonicznie:

  • Przedszkole Niepubliczne Zaczarowany Ołówek nr tel. 506 671 924, 
  • Przedszkole Wesoły Brzdąc nr tel. 511 062 933, 
  • Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia nr tel. 506014317. 

Rodzice/ Opiekuni prawni, będą też mogli wnioski (po wydrukowaniu) dostarczać do placówek oświatowych po 25 marca 2020 r. O ewentualnej zmianie terminu zostaną Państwo powiadomieni na naszej stronie: https://stare-babice.pl/rekrutacja-2020-2021/.

 

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo w placówkach oświatowych. W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

 

 

REKRUTACJA 2020/2021


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie w systemie elektroniczne


https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/


 


ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE W SPRAWIE REKRUTACJI


do pobrania: https://starebabice.bip.net.pl/?a=408