facebook

Rekrutacja

O G Ł O S Z E N I E


Zapisy dzieci do Przedszkoli w gminie Stare Babice,

na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w MARCU.

Wnioski zgłoszeń dla nowych dzieci będą wydawane

od 11 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. w sekretariatach przedszkoli.


Wypełnione wnioski należy złożyć do 29 marca 2019 r.

Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających należy składać w sekretariatach przedszkoli do 1 marca 2019 r.


Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00.