facebook

Oferta zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe » Oferta zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe - w ramach stałej opłaty czesnego

- Rytmika (2 x w tygodniu ): Zajęcia umuzykalniające i taneczne to ważna część dnia każdego przedszkolaka. Tematyka muzyczna każdych zajęć dobierana jest w zależności od pory roku, świąt, różnych okazji taki jak: Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka i inne. Dzieci słuchają muzyki granej "na żywo" na pianinie czy keybordzie i śpiewają piosenki. Wprowadzone są również elementy tańców narodowych i współczesnych. Rytmika w przedszkolu to często jedyna okazja w życiu na poznanie polskich tańców i piosenek ludowych. Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórcze inwencji dziecka. Zajęcia prowadzone przez p. Kamilę Kucharską.


- Język angielski (2 x w tygodniu): Nauczanie języka angielskiego odbywa się w naszym przedszkolu w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz umożliwiającej uruchomienie zdolności naśladowczych przedszkolaków. Kontakt z językiem angielskim już we wczesnym wieku umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z brzmieniem, melodią i strukturą języka obcego, bez konieczności pokonywania barier, jakie powstają w trakcie nauki w późniejszym okresie. Zajęcia prowadzone przez p. Beatę Proczek.

- Logopedia. Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Badania przesiewowe w grupie są bezpłatne, za zgodą rodzica. Następnie prowadzona jest indywidualnie terapia logopedyczna (logopeda pracuje z jednym dzieckiem), prowadzony jest zeszyt ćwiczeń i indywidualne konsultacje z logopedą. Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzi pani Renata Balcerzak.

 

- Opieka psychologiczna

Podopieczni Przedszkola „Wesoły Brzdąc” objęci są bezpłatną opieką psychologiczną.

Do zadań psychologa należy:

  • obserwacja dzieci w trakcie ich codziennych aktywności
  • wstępna ocena rozwoju psychoruchowego dzieci
  • konsultacje oraz wsparcie pracy nauczycieli
  • konsultacje oraz wsparcie pracy dyrektora
  • konsultacje dla rodziców
  • prowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej
  • zajęć socjoterapeutycznych z całą grupą


Co to jest konsultacja psychologiczna?

To rozmowa z psychologiem. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności rodzica oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową. W trakcie konsultacji rodzic może poruszać trudności pojawiające się z dzieckiem zarówno w przedszkolu, jak i w domu.

Kiedy szukać pomocy u psychologa?

W każdej sytuacji, kiedy zachowanie naszego dziecka nas niepokoi.

W jaki sposób psycholog przedszkolny udziela pomocy?

przedstawia różne sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka przekazuje informacje na temat sposobów wspierania rozwoju dziecka