facebook

Kadra pedagogiczna

W naszej placówce nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra stosująca nowoczesne metody wychowania. Są to :

mgr Marzanna Sobolewska(Dyrektor Przedszkola)- stopień awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany z 25 letnim stażem pracy. Funkcję dyrektora pełni od 1 marca 2010r. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej- kierunek pedagogika, uzupełniające studia magisterskie w zakresie – edukacja początkowa, oraz Kurs Kwalifikacyjny „Sztuka” zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Justyna Chorążyabsolwentka: Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, studia licencjackie na kierunku: pedagogika w specjalności -edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Aktualnie studia magisterskie uzupełniające z zakresu -pedagogika opiekuńczo wychowawcza na Uczelni Warszawskiej.

Ukończyła dodatkowo:

- kurs na stanowisko animatora czasu wolnego
- warsztaty tematyczne:
. Uczeń defaworyzowany
. Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela
. Trening umiejętności wychowawczych

mgr Agnieszka Zielińska, absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego, studia licencjackie na kierunku – pedagogika; uzupełniające studia magisterskie w zakresie – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.

mgr Elżbieta Kurkiewicz - nauczyciel kontraktowy.

Absolwentka studiów magisterskich na Politechnice Koszalińskiej. Absolwentka studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu edukacja przedszkolna i 
wczesnoszkolna na WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Ukończyła dodatkowo:

- Szkolenie „Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania 
autorstwa dr Ireny Majchrzak”:

  • Szkolenie z kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison;
  • Warsztat edukacyjny „Tańce w kręgu”
  • Warsztaty muzyczne dla nauczycieli „Terapia muzyką i ruchem. Jak sprawić by dzieci słuchały Cię … bardziej?”
  • Kurs pierwszej pomocy


O pyszne, kolorowe śniadanka i podwieczorki dbają :

Mariya Koralevska
Teresa Wasilewska

W celu zapewnienia jak najlepszego i fachowego wychowania dzieci, nauczyciele dokształcają się i wzbogacają swoje umiejętności podczas studiów, kursów, warsztatów oraz szkoleń.